Oświadczenie o ochronie danych osobowych dotyczące aplikacji Zoom

Cel przetwarzania danych

Wykorzystujemy narzędzie o nazwie „Zoom“ do przeprowadzania telekonferencji, spotkań online, wideokonferencji i/lub webinarów (dalej: „spotkania online“). „Zoom” to usługa oferowana przez Zoom Video Communications, Inc. z siedzibą w USA.

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych związanych bezpośrednio z przeprowadzaniem „spotkań online” jest „Spielfeld Gesellschaft”.

Jakie dane są przetwarzane?

Podczas korzystania z aplikacji „Zoom” przetwarzane są różnego rodzaju dane. Zakres danych zależy także od tego, jakie informacje dotyczące danych użytkownicy przekazują przed lub w trakcie udziału w „spotkaniu online”. Następujące dane osobowe stanowią przedmiot przetwarzania:

Aby wziąć udział w „spotkaniu online” lub „wejść do sali spotkań” uczestnik musi najpierw podać przynajmniej swoje imię.

Zakres przetwarzania danych

Wykorzystujemy „Zoom” do przeprowadzania „spotkań online”. Jeżeli będziemy chcieli nagrać „spotkanie online”, wyraźnie poinformujemy Pana/Panią o tym z wyprzedzeniem 
i – jeżeli będzie to konieczne – poprosimy o zgodę. Podczas nagrywania dodatkowo sygnalizuje to aplikacja „Zoom”.

Jeżeli będzie to konieczne dla celów związanych z zaprotokołowaniem wyników spotkania online, włączymy do protokołu zawartość czatu. Z reguły jednak nie będzie się tak działo. W przypadku webinarów dla celów związanych z nagrywaniem i utrwalaniem webinarów możemy przetwarzać także pytania zadawane przez uczestników danego webinaru.

Jeżeli jest Pan/i zarejestrowanym/zarejestrowaną użytkownikiem/użytkowniczką „Zooma”, wówczas raporty dotyczące „spotkań online” (metadane spotkania, dane z numerami telefonów, pytania i odpowiedzi z webinarów, funkcja ankiety podczas webinaru) mogą być przechowywane przez „Zoom” przez okres do jednego miesiąca.

Procedura zautomatyzowanego podejmowania decyzji w rozumieniu art. 22 rozp. RODO nie ma zastosowania.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną przetwarzania danych podczas przeprowadzania „spotkań online” stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) rozp. RODO, jeżeli spotkania są przeprowadzane w ramach stosunków umownych.

W przypadku braku stosunku umownego podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) rozp. RODO. Także tutaj występuje nasz interes w efektywnym przeprowadzeniu „spotkania online”.

Odbiorcy / przekazywanie danych

Dane osobowe przetwarzane w związku z udziałem w „spotkaniach online” nie są zasadniczo przekazywane osobom trzecim, jeżeli nie są przeznaczone do przekazania. Należy pamiętać, że treści omawiane podczas „spotkań online” oraz osobistych spotkań często służą właśnie temu, aby wymienić się informacjami z klientami, interesantami lub osobami trzecimi, a tym samym są to informacje przeznaczone do przekazania dalej.

Inni odbiorcy: Dostawca aplikacji „Zoom” w razie potrzeby otrzymuje informacje dotyczące powyższych danych, jeżeli jest to przewidziane w zawartej między nami a „Zoomem” umowie w sprawie przetwarzania danych na zlecenie.

Przetwarzanie danych poza Unią Europejską

„Zoom” jest usługą realizowaną przez podmiot z USA. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zatem także w kraju trzecim. Zawarliśmy z dostawcą usługi „Zoom” umowę w sprawie przetwarzania danych na zlecenie zgodną z wymogami art. 28 rozp. RODO.

Odpowiedni poziom ochrony danych gwarantuje z jednej strony certyfikat „Privacy Shield” posiadany przez Zoom Video Communications, Inc., z drugiej strony także podpisanie tzw. standardowych klauzul umownych UE.

zurück zur Startseite