Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Przetwarzanie danych

Fundacja przetwarza dane podawane przez Pana/Panią podczas wizyty na naszej stronie internetowej i podczas korzystania z naszych ofert (np. imię i nazwisko, adres, numer telefonu, np. w przypadku udziału w ankietach, zamawiania publikacji, zgłoszenia na imprezę). Przetwarzanie danych obejmuje w szczególności zbieranie, pobieranie, organizację, porządkowanie, zapis, dopasowanie lub zmianę, wykorzystanie, ujawnienie poprzez przekazanie oraz usunięcie danych osobowych przy pomocy procedur automatycznych.

Podczas Pana/Pani wizyty na naszej stronie urządzenie, przy pomocy którego Pan/i tę stronę otwiera, automatycznie przesyła dane logowania (połączenia) na nasz serwer. Dane logowania zawierają m. in. adres IP urządzenia, przy pomocy którego otwiera Pan/i stronę internetową. Zapisujemy adresy IP tylko wtedy, gdy jest to wymagane celem dokumentowania i zapobiegania nadużyciom. Adresy IP są usuwane po upływie odpowiedniego czasu.

Wtyczki Facebook Social

Nasza strona wykorzystuje Social Plugins („wtyczki”) serwisu społecznościowego www.facebook.com prowadzonego przez Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia („Facebook”). Wtyczki można rozpoznać po logotypie Facebooka (białe „f” na niebieskiej ikonce, hasła typu „Like”, „Lubię to” lub znaczek z „kciukiem w górę”) lub są one oznaczone informacją „Facebook Social Plugin”. Listę i wygląd wtyczek Facebook Social Plugins można sprawdzić tutaj: developers.facebook.com.

Jeżeli dany użytkownik aktywuje funkcję naszej oferty online zawierającą taką wtyczkę, jego urządzenie bezpośrednio łączy się z serwerami Facebooka. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez Facebooka bezpośrednio do urządzenia użytkownika i łączona przez nie z ofertą online. Przy tym na podstawie przetwarzanych danych można tworzyć profile użytkowe użytkownika. W związku z tym nie mamy wpływu na zakres danych, jakie Facebook zbiera przy pomocy tej wtyczki, użytkowników informujemy stosownie do naszego stanu wiedzy.

Dzięki wtyczce Facebook otrzymuje informację, że dany użytkownik otworzył określoną stronę oferty online. Jeżeli dany użytkownik jest zalogowany na Facebooku, wówczas Facebook może przypisać wizytę na stronie do jego konta. W przypadku interakcji użytkownika z wtyczką, na przykład poprzez wciśnięcie przycisku „Lubię to” lub wstawienie komentarza, odpowiednia informacja zostanie wysyłana z Pana/Pani urządzenia bezpośrednio na serwer Facebooka i tam zostanie zapisana. Jeżeli dany użytkownik nie posiada konta na Facebooku, mimo to istnieje możliwość uzyskania i zapisania adresu IP przez Facebook. Facebook twierdzi, że w Niemczech dokonuje się zapisu tylko zanonimizowanego adresu IP.

Informacje dotyczące celu i zakresu gromadzenia danych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez Facebook oraz informacje dotyczące Pana/Pani praw i możliwości dokonania ustawień w celu ochrony sfery prywatnej można znaleźć w wydanych przez Facebook informacjach dotyczących ochrony danych: www.facebook.com. Jeżeli dany użytkownik posiada konto na Facebooku i nie chciałby, aby Facebook za pośrednictwem niniejszej oferty internetowej gromadził dotyczące go dane i wiązał je z danymi zapisanymi na koncie fejsbukowym, wówczas przed skorzystaniem z naszej oferty online użytkownik ten musi się wylogować z Facebooka i usunąć swoje pliki cookie. Innych ustawień można dokonać i sprzeciw wobec wykorzystywania danych do celów reklamowych można wyrazić poprzez odpowiednią modyfikację ustawień profilu na Facebooku: www.facebook.com lub za pośrednictwem amerykańskiej wersji strony www.aboutads.info, lub za pośrednictwem wersji dla krajów UE www.youronlinechoices.com. Ustawień dokonuje się niezależnie od platformy, czyli są one przejmowane dla wszystkich urządzeń – komputera stacjonarnego lub urządzeń mobilnych.

Analiza strony przy pomocy Google Analytics

Na tej stronie korzysta się z Google Analytics, narzędzia do analizy strony dostarczanego przez Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. „ciasteczka”, zapisywane w Pana/Pani komputerze pliki tekstowe umożliwiające analizę sposobu korzystania ze strony przez Pana/Panią. Wygenerowane przy wykorzystaniu plików cookie informacje dotyczące sposobu korzystania z tej strony są z reguły wysyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. W przypadku aktywacji anonimizacji adresu IP na tej stronie Pana/Pani adres IP w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz w państwach-sygnatariuszach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym jest wcześniej skracany przez Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP wysyła się na serwer Google w USA i tam się go skraca. Na zlecenie podmiotu zarządzającego tą stroną Google wykorzystuje te informacje w celu dokonania analizy sposobu korzystania ze strony przez Pana/Panią, przygotowania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz w celu realizacji innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i z internetu na rzecz podmiotu zarządzającego tą stroną. Przesłany w ramach Google Analytics przez Pana/Pani przeglądarkę adres IP nie jest łączony z innymi danymi posiadanymi przez Google. Może Pan/i zapobiec zapisowi plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie Pana/Pani przeglądarki internetowej; pragniemy jednak zaznaczyć, że w takiej sytuacji nie będzie miał/a Pan/i możliwości korzystania z wszystkich funkcji tej strony w pełnym zakresie. Może Pan/i ponadto zapobiec przekazaniu wygenerowanych przez plik cookie i odnoszących się do sposobu korzystania ze strony przez Pana/Panią danych (w tym adresu IP) do Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod następującym linkiem.

Prawa użytkowników i usuwanie danych

Użytkownicy mają prawo do nieodpłatnego uzyskania na wniosek informacji dotyczących ich danych osobowych, które zostały przez nas zapisane. Ponadto użytkownicy mają prawo do korekty nieprawidłowych danych, cofnięcia zgód, zablokowania i usunięcia ich danych osobowych oraz w sytuacji, gdy pojawi się założenie, że dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami, prawo do złożenia skargi we właściwym organie nadzorującym.

Zapisane u nas dane są usuwane, jak tylko przestaną być potrzebne do celu, w jakim zostały zgromadzone i jeżeli usunięciu danych nie stoi na przeszkodzie ustawowy obowiązek ich przechowywania.

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych obowiązuje jedynie w odniesieniu do treści zapisanych na naszych serwerach i nie obejmuje stron internetowych, do których przekierowują linki zawarte na naszej stronie. Jednostka odpowiedzialna w rozumieniu prawa o ochronie danych, podmiot odpowiedzialny za stronę internetową www.lotto-sport-stiftung.de i pozyskiwane za jej pośrednictwem dane użytkowników

Niedersächsische Lotto-Sport-Stiftung
Tiedthof | Goseriede 4 30159 Hannover
www.lotto-sport-stiftung.de

W przypadku pytań dotyczących niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych prosimy o bezpośredni kontakt z nami drogą pocztową lub o kontakt z naszym pełnomocnikiem ds. ochrony danych.

zurück zur Startseite