Zoom Hakkında Gizlilik Beyanı

İşlemenin Amacı

„Zoom“ aracını; telefon konferansları, çevrim içi toplantılar, video konferanslar ve/veya Web Seminerlerini uygulamak için (Bundan böyle: „Online-Toplantılar“) kullanmaktayız. „Zoom“, ABD merkezli Zoom Video Communications, Inc., şirketinin bir hizmetidir.

Doğrudan „Online-Toplantı“ uygulamaları ile bağlantılı bulunan verilerin işlenmesinden „Spielfeld Gesellschaft“ sorumludur.

Hangi Veriler İşlenmekte?

„Zoom“ kullanılırken çeşitli veri türleri işlenmektedir. Verilerin kapsamı ise, kullanıcıların bir „Online-Toplantı“ öncesinde veya esnasında hangi veriler hakkında hangi beyanlarda bulunduklarına bağlıdır. Aşağıda yer alan kişisel bilgiler veri işlemeye konudur:

Bir „Online-Toplantıya“ katılabilmek ya da „Toplantı Odasına“ girebilmek için katılımcılar en azından isimlerini belirtmek zorundalar.

İşlemlerin Boyutu

„Online-Toplantılar“ uygulayabilmek için „Zoom“ kullanıyoruz. „Online-Toplantıları“ kaydetmek istediğimizde, kayıt öncesinde size bu isteğimizi şeffaf bir şekilde bildirecek ve -gerekli olması halinde- izninizi isteyeceğiz. Bunun haricinde, kayıt yapıldığında „Zoom“ Uygulaması bunu göstermektedir.

Bir Online-Toplantı sonuçlarına ilişkin bir protokol hazırlanması açısından gerekli olması halinde yazışma içeriklerinin protokolünü hazırlarız. Ancak bu genelde gerekli görülmez. Web seminerleri durumunda, Web seminerlerinin kaydedilmesi ve müteakiben işlenmeleri amacıyla Web semineri katılımcılarından gelen soruları da işleyebilmekteyiz.

„Zoom“a kullanıcı olarak kayıtlıysanız, „Online-Toplantılar“ hakkındaki raporlar (toplantı meta dataları, telefon arama verileri, web seminerlerindeki soru ve cevaplar, web seminerlerinde anket işlevleri) bir aya varan bir süre „Zoom“ bünyesinde muhafaza edilebilir.

Genel Veri Koruma Tüzüğü (DSGVO) Madde 22 anlamında otomatize bir karar mekanizması kullanılmaz.

Verilerin işlenmesinin Yasal Dayanakları

Toplantıların sözleşme ilişkisi kapsamında uygulanıyor olması halinde „Online-Toplantı“ uygulamalarındaki verilerin işlenmesine DSGVO Madde 6 Fıkra 1 Bent b) esas teşkil etmektedir.

Sözleşmeye dayalı bir ilişkinin mevcut olmaması halinde DSGVO Madde 6 Fıkra 1 Bent f) yasal dayanağı teşkil eder. Burada da amacımız „Online-Toplantıların“ etkin bir şekilde yürütülmesidir.

Verilerin Alıcıları / İletilmesi

„Online-Toplantılara“ katılımla bağlantılı olarak işlenen kişisel veriler, özel olarak iletilmeleri amacını taşıyanlar hariç olmak üzere, esas itibarı ile üçüncü şahıslara iletilmezler. Burada, „Online-Toplantı“ olduğu gibi kişisel görüşme toplantılarına ait içeriklerin sıklıkla müşterilerle, ilgi duyanlarla veya üçüncülerle bilgi paylaşımına hizmet ettikleri ve böylelikle de iletilme amacını taşıdıkları dikkate alınmalıdır.

Diğer alıcılar: „Zoom“ ile yapmış olduğumuz görev işleme sözleşmesi kapsamında öngörülmüş ise ve öngörüldüğü kadar “Zoom” sunucusu da bu verilerden zorunlu olarak bilgilendirilmektedir.

Bilgilerin Avrupa Birliği Dışında İşlenmesi

„Zoom“, ABD merkezli bir sunucu tarafından yerine getirilen bir hizmettir. Böylelikle kişisel bilgilerin işlenmesi de üçüncü bir ülkede gerçekleşmektedir. Biz, „Zoom“ sunucusu ile DSGVO Madde 28 hükümlerine uygun bir görev işleme sözleşmesi imzaladık.

Uygun bir veri koruma seviyesi bir taraftan Zoom Video Communications, Inc., şirketinin „Privacy Shield“ Sertifikasyonu, diğer taraftan da AB Standart Sözleşme Şartlarının akdedilmesi ile teminat altındadır.

zurück zur Startseite