پرش به محتوای اصلی

Sprache

Logo

در یک جامعه خوب

شما می خواهید جامعه ما همبستگی خود را حفظ کند و ایده ای دارید که چگونه می توانیم همگی با هم خودمان را برای تحقق این آرمان قوی کنیم. با ما تماس بگیرید و عضوی از شپیل فلد بشوید! با یکدیگر فکر می کنیم که چطور این ایده شما را اجرا کنیم. آنجا که شما به ما نیاز دارید، ما از شما حمایت می کنیم . به این صورت انواع صحیحی از اینکار شکل می گیرند: کارگاه های خلاقیت، کارگاه های آموزشی، سخنرانی ها و یا سمپوزیوم ها ..... و خیلی چیزهای دیگر. ما برنامه شما را هم در برنامه بازی خودمان قرار می دهیم – به این ترتیب افراد بیشتری می توانند آن را تماشا کنند. ایده ی شما تحقق می یابد.

قوانین بازی

ما محلی ایجاد می کنیم که در آن دیدگاه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به مصاف یکدیگر می روند و افراد با هم به گفتگو می پردازند. انجمن شپیل فلد از همگان دعوت می کند تا نقطه نظرات خود را به اشتراک بگذارند. این کار می تواند درقالب روش های موجود و یا به شکل تحقیقاتی انجام شود. به عنوان مثال با استفاده از برنامه های استانداپ، بارکامپ، کارگاه ها و پادکست ها. ما شرایط رو در رو شدن افراد با یکدیگر را فراهم می کنیم. اما اینکه چه اتفاقی در اشپیل فلد می افتد، به عهده ی شماست، شما چه چیزی در چنته دارید؟ ما در باره چه چیزهایی باید حرف بزنیم؟ به گردانندگان شبکه های ما مراجعه نمایید.

Spielfeld Gesellschaft ist eine Initiative der Niedersächsischen Lotto-Sport-Stiftung. Der klare Fokus: Während die Stiftung vor allem fördert, möchte das Spielfeld in erster Linie operativ tätig sein. Das Spielfeld dient als Plattform, auf der sich die vielen Menschen aus dem Netzwerk der Stiftung und darüber hinaus treffen können.

Möglichkeiten der Zusammenarbeit

Ort

تبادل اطلاعات

ما همگی با هم و در یک سطح برنامه ریزی می کنیم. و درکنار آن، برای تخصص های همه ارزش قائل شده و از آنها استفاده می کنیم.

Vernetzen

آزادی عمل

ما با کمک هم شکل های مختلفی را به وجود می آوریم: به عنوان مثال، سمپوزیوم ها، بارکامپ ها، بحث های موضوعی در مدارس و یا برنامه های استانداپ.

راه حل ها

شما به یک همکار نیاز دارید؟ ما شما را به هم وصل می کنیم. شما به دنبال یک مکان می گردید؟ ما پیدا می کنیم. ما از شما به صورت شخصی حمایت می کنیم.

Orga

تداوم

ما دوست داریم با شما به مدت طولانی همکاری داشته باشیم و دیدارهای زیادی را با شما برنامه ریزی کنیم.

Sichtbar
Finanzierung

Offenheit

Zusammen realisieren wir verschiedene Formate: zum Beispiel Symposien, Bar Camps, Thementage an Schulen oder Poetry Slams.

Typischer Ablauf

  • Du sprichst uns an und wir verabreden uns zum Gespräch.
  • Wir erzählen dir vom Spielfeld. Du erzählst von deiner Idee und erklärst uns, wo du Unterstützung vom Spielfeld brauchst (s. 4 Möglichkeiten der Zusammenarbeit).
  • Wir überlegen, was möglich ist und geben dir Feedback.
  • In einer Kooperationsvereinbarung legen wir fest, wie wir zusammenarbeiten.
  • Los geht’s!

Eine Initiative der Niedersächsischen Lotto-Sport-Stiftung.