پرش به محتوای اصلی

زبان ها

Logo

در یک جامعه خوب

شما می خواهید جامعه ما همبستگی خود را حفظ کند و ایده ای دارید که چگونه می توانیم همگی با هم خودمان را برای تحقق این آرمان قوی کنیم. با ما تماس بگیرید و عضوی از شپیل فلد بشوید! با یکدیگر فکر می کنیم که چطور این ایده شما را اجرا کنیم. آنجا که شما به ما نیاز دارید، ما از شما حمایت می کنیم . به این صورت انواع صحیحی از اینکار شکل می گیرند: کارگاه های خلاقیت، کارگاه های آموزشی، سخنرانی ها و یا سمپوزیوم ها ..... و خیلی چیزهای دیگر. ما برنامه شما را هم در برنامه بازی خودمان قرار می دهیم – به این ترتیب افراد بیشتری می توانند آن را تماشا کنند. ایده ی شما تحقق می یابد.

قوانین بازی

ما محلی ایجاد می کنیم که در آن دیدگاه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به مصاف یکدیگر می روند و افراد با هم به گفتگو می پردازند. انجمن شپیل فلد از همگان دعوت می کند تا نقطه نظرات خود را به اشتراک بگذارند. این کار می تواند درقالب روش های موجود و یا به شکل تحقیقاتی انجام شود. به عنوان مثال با استفاده از برنامه های استانداپ، بارکامپ، کارگاه ها و پادکست ها. ما شرایط رو در رو شدن افراد با یکدیگر را فراهم می کنیم. اما اینکه چه اتفاقی در اشپیل فلد می افتد، به عهده ی شماست، شما چه چیزی در چنته دارید؟ ما در باره چه چیزهایی باید حرف بزنیم؟ به گردانندگان شبکه های ما مراجعه نمایید.

همبستگی

شما خودتان را برای ایجاد یک همبستگی اجتماعی قوی می کنید – به عنوان مثال در زمینه فرهنگی، در ورزش، در مدرسه ... و در مورد موضوعاتی همچون اینتگراسیون، مشارکت، پشتکار، ضد نژادپرستی ...

ایده

صرفنظر از اینکه ایده شما هنوز خام و یا کامل است، ما از آن استقبال می کنیم! ما با همدیگر می توانیم ایده های جدیدی را خلق کنیم و یا پروژه های موجود را توسعه دهیم.

آزادی عمل

ما با کمک هم شکل های مختلفی را به وجود می آوریم: به عنوان مثال، سمپوزیوم ها، بارکامپ ها، بحث های موضوعی در مدارس و یا برنامه های استانداپ.

تبادل اطلاعات

ما همگی با هم و در یک سطح برنامه ریزی می کنیم. و درکنار آن، برای تخصص های همه ارزش قائل شده و از آنها استفاده می کنیم.

راه حل ها

شما به یک همکار نیاز دارید؟ ما شما را به هم وصل می کنیم. شما به دنبال یک مکان می گردید؟ ما پیدا می کنیم. ما از شما به صورت شخصی حمایت می کنیم.

تداوم

ما دوست داریم با شما به مدت طولانی همکاری داشته باشیم و دیدارهای زیادی را با شما برنامه ریزی کنیم.

Eine Initiative der Niedersächsischen Lotto-Sport-Stiftung.