Przejdź do zawartości

Sprache

Logo Email Signatur

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

PRZETWARZANIE DANYCH

Poniższe informacje dotyczą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz Pana/Pani praw zgodnie z rozporządzeniem RODO.

Przetwarzanie danych obejmuje w szczególności zbieranie, pobieranie, organizację, porządkowanie, zapis, dopasowanie lub zmianę, wykorzystanie, ujawnienie poprzez przekazanie oraz usunięcie danych osobowych przy pomocy procedur automatycznych.

Podczas Pana/Pani wizyty na naszej stronie urządzenie, przy pomocy którego Pan/i tę stronę otwiera, automatycznie przesyła dane logowania (połączenia) na nasz serwer. Dane logowania zawierają m. in. adres IP urządzenia, przy pomocy którego otwiera Pan/i stronę internetową. Zapisujemy adresy IP tylko wtedy, gdy jest to wymagane celem dokumentowania i zapobiegania nadużyciom. Adresy IP są usuwane po upływie odpowiedniego czasu.

WTYCZKI FACEBOOK SOCIAL

Nasza strona wykorzystuje Social Plugins („wtyczki”) serwisu społecznościowego facebook.com; prowadzonego przez Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia („Facebook”). Wtyczki można rozpoznać po logotypie Facebooka (białe „f” na niebieskiej ikonce, hasła typu „Like”, „Lubię to” lub znaczek z „kciukiem w górę”) lub są one oznaczone informacją „Facebook Social Plugin”. Listę i wygląd wtyczek Facebook Social Plugins można sprawdzić tutaj: developers.facebook.com.

Jeżeli dany użytkownik aktywuje funkcję naszej oferty online zawierającą taką wtyczkę, jego urządzenie bezpośrednio łączy się z serwerami Facebooka. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez Facebooka bezpośrednio do urządzenia użytkownika i łączona przez nie z ofertą online. Przy tym na podstawie przetwarzanych danych można tworzyć profile użytkowe użytkownika. W związku z tym nie mamy wpływu na zakres danych, jakie Facebook zbiera przy pomocy tej wtyczki, użytkowników informujemy stosownie do naszego stanu wiedzy.

Dzięki wtyczce Facebook otrzymuje informację, że dany użytkownik otworzył określoną stronę oferty online. Jeżeli dany użytkownik jest zalogowany na Facebooku, wówczas Facebook może przypisać wizytę na stronie do jego konta. W przypadku interakcji użytkownika z wtyczką, na przykład poprzez wciśnięcie przycisku „Lubię to” lub wstawienie komentarza, odpowiednia informacja zostanie wysyłana z Pana/Pani urządzenia bezpośrednio na serwer Facebooka i tam zostanie zapisana. Jeżeli dany użytkownik nie posiada konta na Facebooku, mimo to istnieje możliwość uzyskania i zapisania adresu IP przez Facebook. Facebook twierdzi, że w Niemczech dokonuje się zapisu tylko zanonimizowanego adresu IP.

Informacje dotyczące celu i zakresu gromadzenia danych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez Facebook oraz informacje dotyczące Pana/Pani praw i możliwości dokonania ustawień w celu ochrony sfery prywatnej można znaleźć w wydanych przez Facebook informacjach dotyczących ochrony danych na stronie: facebook.com. Jeżeli dany użytkownik posiada konto na Facebooku i nie chciałby, aby Facebook za pośrednictwem niniejszej oferty internetowej gromadził dotyczące go dane i wiązał je z danymi zapisanymi na koncie fejsbukowym, wówczas przed skorzystaniem z naszej oferty online użytkownik ten musi się wylogować z Facebooka i usunąć swoje pliki cookie. Innych ustawień można dokonać i sprzeciw wobec wykorzystywania danych do celów reklamowych można wyrazić poprzez odpowiednią modyfikację ustawień profilu na Facebooku: facebook. com, poprzez amerykańską stronę aboutads.info lub poprzez stronę funkcjonującą w UE: youronlinechoices.com. Ustawień dokonuje się niezależnie od platformy, czyli są one przejmowane dla wszystkich urządzeń – komputera stacjonarnego lub urządzeń mobilnych.

ANALIZA STRONY PRZY POMOCY GOOGLE ANALYTICS

Na tej stronie korzysta się z Google Analytics, narzędzia do analizy strony dostarczanego przez Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. „ciasteczka”, zapisywane w Pana/Pani komputerze pliki tekstowe umożliwiające analizę sposobu korzystania ze strony przez Pana/Panią. Wygenerowane przy wykorzystaniu plików cookie informacje dotyczące sposobu korzystania z tej strony są z reguły wysyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. W przypadku aktywacji anonimizacji adresu IP na tej stronie Pana/Pani adres IP w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz w państwach-sygnatariuszach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym jest wcześniej skracany przez Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP wysyła się na serwer Google w USA i tam się go skraca. Na zlecenie podmiotu zarządzającego tą stroną Google wykorzystuje te informacje w celu dokonania analizy sposobu korzystania ze strony przez Pana/Panią, przygotowania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz w celu realizacji innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej
i z internetu na rzecz podmiotu zarządzającego tą stroną. Przesłany w ramach Google Analytics przez Pana/Pani przeglądarkę adres IP nie jest łączony z innymi danymi posiadanymi przez Google. Może Pan/i zapobiec zapisowi plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie Pana/Pani przeglądarki internetowej; pragniemy jednak zaznaczyć, że w takiej sytuacji nie będzie miał/a Pan/i możliwości korzystania z wszystkich funkcji tej strony w pełnym zakresie. Może Pan/i ponadto zapobiec przekazaniu wygenerowanych przez plik cookie i odnoszących się do sposobu korzystania ze strony przez Pana/Panią danych (w tym adresu IP) do Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod następującym linkiem.

LINKI DO INNYCH STRON

Nasza strona internetowa zawiera linki do stron zewnętrznych. Na ich treść nie mamy wpływu i nie możemy zagwarantować ich prawidłowości. W chwili wstawiania linku na stronach tych nie stwierdzono treści niezgodnych z prawem. Niestety nie mamy możliwości ciągłego kontrolowania treści podlinkowanych stron. Niezwłocznie będziemy reagować na znane nam naruszenia przepisów prawa.

Z poniższych stron internetowych korzystamy po to, aby nasza oferta internetowa była atrakcyjniejsza. Chodzi przy tym o uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

1. YOLAWO: Dotyczy w szczególności linków do wydarzeń. Przy realizacji rezerwacji współpracujemy z serwisem YOLAWO: yolawo.de

2. ZOOM: Podczas spotkań organizowanych online wykorzystujemy platformę ZOOM. Pod adresem zoom.us/de-de/privacy.html można znaleźć informacje dostawcy tego narzędzia dotyczące ochrony danych osobowych, my również korzystamy z tej platformy zgodnie z zasadami dotyczącymi ochrony danych. Pragniemy zaznaczyć, że udział w naszych wydarzeniach online oznacza akceptację naszego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych wykorzystywanego przez Zoom.

3. YouTube: W ramach wydarzeń online i naszego podcastu wideo na stronie tej publikowane są filmy do bezpośredniego odtwarzania, a także live streaming. Materiały te ostatecznie publikuje YouTube. Korzystanie z materiału wideo za pośrednictwem serwisu YouTube powoduje zainicjowanie połączenia z serwerami Google i zapis danych użytkownika, takich jak dane lokalizacyjne, adres IP i wykorzystywane urządzenie. YouTube to należąca do Google platforma do publikacji materiałów wideo, dlatego obowiązują przepisy Google dotyczące ochrony danych: policies.google.com/privacy?hl=de

4. Instagram: Nasza strona dysponuje funkcjami serwisu Instagram. Funkcje te są oferowane przez Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Przesyłane dane i sposób ich wykorzystania przez Instagram nie są przekazywane do naszej wiadomości. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych na Instagramie można znaleźć pod adresem: instagram.com/about/legal/privacy/

5. Flyeralarm: W ramach działalności PR-owej oraz w celach prezentacyjnych wykorzystujemy treści przechowywane na serwerze Flyeralarm. W przypadku korzystania z zaprezentowanych w ten sposób elementów przez użytkowników naszej strony Flyeralarm otrzymuje informacje na temat tej aktywności, a tym samym dane użytkownika. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Flyeralarm można znaleźć tutaj: flyeralarm.com/de/content/index/open/id/23/datenschutzerklaerung.html#

INFORMACJA O PLIKACH COOKIE

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy tak zwane ciasteczka (pliki cookie). Służą one bardziej efektywnemu, bezpiecznemu i bardziej komfortowemu dla użytkownika zaprezentowaniu treści strony.

Informacje dotyczące plików cookie są wyświetlane w postaci małych banerów, na których pojawia się informacja, że w przypadku aktualnie wyświetlanych treści wykorzystuje się pliki cookie. Są one jednak aktywowane dopiero po zaakceptowaniu komunikatu. Wówczas tworzone są małe pliki tekstowe, są one zapisywane na Pana/Pani urządzeniu końcowym, są analizowane i aktywowane są technologie śledzenia dla poszczególnych stron.

Użytkownik może ustawić w swojej przeglądarce internetowej, że chce być informowany o zapisywaniu plików typu cookie. Zablokowanie plików cookie może ewentualnie spowodować wyświetlanie niepełnej treści i ograniczenie funkcjonalności naszej strony.

NEWSLETTER

Na naszej stronie lub podczas naszych wydarzeń osoby zainteresowane mogą się zarejestrować do naszego newslettera. Zgoda na jego otrzymywanie jest udzielana podczas zgłaszania się na jedno z naszych wydarzeń, mailem lub bezpośrednio na naszej stronie. Osobom, które się zapisały do newslettera lub wyraziły zgodę na jego otrzymywanie, regularnie przesyła się informacje dotyczące organizowanych przez nas imprez i innych wydarzeń w ramach Spielfeld Gesellschaft. Ponadto pobiera się dane użytkownika niezbędne do wysyłki newslettera (imię i nazwisko, dane kontaktowe, instytucja, zainteresowania).

W każdej chwili istnieje możliwość rezygnacji z naszego newslettera, np. mailem, pod adresem: info@spielfeld-gesellschaft.de lub przy pomocy linku do rezygnacji z newslettera.

PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

Użytkownik ma prawo do nieodpłatnego uzyskania na wniosek informacji dotyczących jego danych osobowych, które są przetwarzane, por. art. 15 RODO. Ponadto ma prawo do korekty swoich danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO, prawo do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO, prawo do przeniesienia danych zgodnie z art. 20 RODO i prawo do cofnięcia zgody zgodnie z art. 7 RODO.

Zgodnie z art. 21 RODO użytkownikowi przysługuje prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, które odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f, jeżeli są ku temu powody wynikające z jego szczególnej sytuacji.

Prawo do wniesienia skargi we właściwym organie nadzorującym

Ponadto użytkownik ma prawo do wniesienia we właściwym organie nadzorującym skargi, jeżeli przypuszcza, że przetwarzanie danych odbywa się niezgodnie z prawem, por. art. 77 RODO.

Lista pełnomocników ds. ochrony danych osobowych jest dostępna pod poniższym linkiem:

bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Usunięcie

Zapisane przez nas dane są usuwane, jak tylko przestaną być potrzebne do celu, w jakim zostały zgromadzone i jeżeli usunięciu danych nie stoi na przeszkodzie ustawowy obowiązek ich przechowywania, por. art. 17 RODO.

Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych obowiązuje jedynie w odniesieniu do treści zapisanych na naszych serwerach i nie obejmuje stron internetowych, do których przekierowują linki zawarte na naszej stronie. Podmiotem odpowiedzialnym za stronę internetową spielfeld-gesellschaft.de i za pozyskane za jej pośrednictwem dane użytkowników jest

Niedersächsische Lotto-Sport-Stiftung

Goseriede 4 | Tiedthof

30159 Hannover

Pełnomocnik do spraw ochrony danych osobowych

Clemens Kurek

Niedersächsische Lotto-Sport-Stiftung

Goseriede 4 | Tiedthof

30159 Hannover

Tel 0511 999873-52

Fax 0511 999873-55

Mail clemens.kurek@lotto-sport-stiftung.de